Hong Kong and Macau

Pictures taken from Jan. 3 to Jan. 7, 2008.

Hong Kong

Macau